Media, film och studier

Att ta steget vidare och fortsätta studera på eftergymnasial nivå innebär för många ett av livets svårare val. I Sverige har vi visserligen generellt sett en mer avslappnad syn på just detta än i många andra länder. Oerhört många avvaktar med att börja studera ett riktigt program, och väljer istället att jobba och kanske läsa några strökurser. Men när man väl börjar studera – vad väljer man egentligen att studera? Vågar man ta sig an sådana utbildningar som generellt sett ses som lite diffusa vad syfte och framtidsutsikter beträffar? Såsom mediavetenskap, filmvetenskap, eller musik.

Media, film och musik påverkar och berör oss dagligen. Media formar våra åsikter om saker och ting, och films betydelse för hur vi lär oss se på världen är enorm. Musikens syfte må vara allra mest abstrakt, men faktum kvarstår att den av någon anledning är oändligt viktig för oss. Så varför känns det ofta som ett risktagande att börja studera media, film eller musik?

På något sätt är det ändå så att humanistiska och konstrelaterade ämnen flyter ihop. Det handlar kort och gott om att kritiskt studera mänskligheten, och man får ut oändligt mycket mer av att studera dessa ämnen än kunskap om själva ämnena i sig. Media, film och musik – åtminstone de vetenskapliga områdena av dessa ämnen – väver in språk, konst, historia, filosofi och psykologi på sätt som få andra enskilda ämnen gör. Faktum är att det nyligen publicerades en artikel på BBC Online där författaren påstod att folk med musikutbildningar är bland de mest anpassningsbara man kan anställa. Bara genom att ha läst musik kan man vara lämpad till alla möjliga jobb (det är ju ändå påfallande många jobb som inte kräver de där specifika egenheterna man utvecklar på vissa program, utan fordrar helt andra skills såsom social kompetens, problemlösning, förmåga att tala inför en publik, förmåga att tänka kritiskt och så vidare).

Det beror också på hur man väljer att genomföra sitt program förstås. Väljer man ett sådant där “kul” ämne som film eller musik bara för att plugga något överkomligt, så är chansen stor att man inte får ut särskilt mycket av det. En utbildning blir bara en “biljett” till arbetslivet med god hjälp från en egens sida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *