Internets historia

Det var först på 1990-talet som internet blev tillgängligt för den breda allmänheten.
Men redan i slutet av 1960-talet utvecklade en speciell avdelning inom det amerikanska försvaret, ARPA (Advanced Research Projects Agency) ett nätverk av stordatorer. Tanken var att militärer och olika försvarsenheter skulle kunna kommunicera med varandra över ett datanät, oavsett var de befann sig.

Av säkerhetsskäl gjordes strukturen anarkistisk. Det skulle inte finnas någon central dator som styrde allt. Datatrafiken skulle automatiskt kunna gå olika vägar utan trafikledning. På så vis skulle man vara garderad mot sabbotage. Systemet skulle inte kunna slås ut av en fiende genom ett bombanfall på en centraldator eller liknande.

Den här fria strukturen lever kvar än i denna dag på Internet. Ingen varken äger eller kontrollerar nätet. Det är helt fritt.

Men friheten har ett pris. Internets struktur har aldrig varit inriktat på skydd mot skadlig kod som t.ex. datorvirus som kan spridas snabbt via nätet och kan ta kontroll över intet ont anande nyblivna användares datorer eller saboterar trafiken, spionerar eller orsakar skada på andra sätt. Det som idag sänds okrypterat och oskyddat via Internet riskerar att utsättas för attacker.

Eftersom universiteten sysslade med forskning blev det naturligt att släppa in dem på det växande nätet som döptes till ARPANET.

År 1984 delade man upp nätet i en civil del, NFSNET och en militär del MILNET.

År 1989 avvecklades ARPANET och Internet föddes. Men på den tiden var Internet mycket strängt reglerat och endast tillgängligt för forskare och militärer.

År 1991 öppnades Internet för allmänheten och för kommersiellt bruk. Men det var fortfarande inte särskilt användarvänligt och krävde mycket goda kunskaper i datateknik.

År 1993 introducerades World Wide Webb (WWW). Nu tog utvecklingen ordentlig fart, och redan samma år fanns över 200 registrererade WWW-servrar.

År 1995 uppgick antalet WWW-servrar till drygt 30.000 med plats för hundratusentals webbsidor. Man kunde publicera eller söka information genom sökmotorer eller genom länkar mellan de olika sidorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *